Nowelizacja KPA

Celem nowelizacji KPA jest wprowadzenie rozwiązań, które:

 • pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwania
 • zmniejszą ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych
 • przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli
 • zapewnią adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa.
Pobierz prezentację "Nowelizacja KPA 2017"

Zgodność decyzji administracyjnej z prawem uzależniona jest nie tylko od prawidłowego zastosowania przepisów prawa materialnego, ale także od właściwego przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Stąd niezwykle istotna jest znajomość i umiejętność prawidłowego stosowania aktualnie zmienianych przepisów procedury administracyjnej.

Prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski -
radca prawny / założyciel Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
Prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski

Nasza oferta dla samorządów

W związku z uchwaloną przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 roku nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu oferuje pomoc prawną adresowaną do podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Pomożemy Państwu przygotować się do umiejętnego stosowania nowych przepisów procedury administracyjnej.

JEŚLI:

 • zastanawiasz się w jaki sposób nowe przepisy KPA wpłyną na prowadzone przez Ciebie obecnie lub w przyszłości postępowania administracyjne;
 • chciałbyś aby specjaliści zapoznali pracowników Twojego urzędu z nowymi zasadami rządzącymi postępowaniem administracyjnym;
 • chciałbyś uniknąć błędów związanych z nieprawidłowym stosowaniem nowych przepisów procedury administracyjnej

Skontaktuj się z nami a wspólnie, w oparciu o Twoje potrzeby ustalimy jak możemy Ci pomóc.

SZACUNKOWE KOSZTY KONSULTACJI:

Konsultacje do 100 km od Poznania 4.000 zł netto
Konsultacje do 200 km od Poznania 5.000 zł netto
Konsultacje powyżej 200 km do Poznania 6.000 zł netto
Konsultacje powyżej 400 km do Poznania 7.000 zł netto

KORZYŚCI:

 • doświadczony zespół prawników kierowany przez profesora Krystiana M. Ziemskiego – członka zespołu eksperckiego powołanego przez Prezesa NSA do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego;
 • elastyczny program konsultacji, który może być rozbudowany o dodatkowe zagadnienia dotyczące procedury administracyjnej (np. postępowanie skargowo-wnioskowe, petycje);
 • elastyczne godziny prowadzenia konsultacji (także w godzinach popołudniowych lub weekendy);
 • czytelne materiały ułatwiające codzienne stosowanie nowych przepisów;
 • konsultacje w miejscu wskazanym przez Klienta – brak kosztów delegacji;
 • możliwość przeprowadzenia konsultacji w jednym terminie dla większej ilości osób;
 • możliwość dodatkowych konsultacji telefonicznych lub mailowych pozwających rozwiać konkretne wątpliwości pojawiające się w praktyce;
 • preferencyjne warunki dalszej współpracy, w tym dodatkowych konsultacji indywidualnych

 

Zakres i warunki konsultacji indywidualnych ustalane są każdorazowo w oparciu o informacje przekazane przez Klienta.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń:
+48 (61) 866-26-28 lub wypełnij poniższy formularz, a nasi prawnicy skontaktują się z Tobą:
  ZAKRES POMOCY:

  • kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners oferuje podmiotom publicznym konsultacje zbiorowe (w formie spotkań w miejscu wskazanym przez Klienta) lub indywidualne (w formie informacji prawnych, opinii czy ekspertyz)
  • konsultacje zbiorowe trwają co najmniej 4h w miejscu wskazanym przez Klienta
  • kancelaria przygotowuje i dostarcza materiały informacyjnej dotyczące nowelizacji KPA w formie elektronicznej
  • w ramach współpracy Kancelaria oferuje dodatkowe 6h konsultacji telefonicznych lub mailowych, które pozwolą rozwiać konkretne wątpliwości pojawiające się w praktyce z związku ze stosowaniem znowelizowanych przepisów KPA – konsultacje prowadzone do końca 2017 roku.
  • 6 h konsultacji telefonicznych lub mailowych do końca roku (2017)

  Nasi eksperci

  X

  Maciej Kiełbus
  prawnik / partner Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

  • Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
  • Ekspert ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, w tym Związku Miast Polskich
  • Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
  • Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
  • Redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo dla samorządu”

  X

  Mec. Agata Legat
  radca prawny / partner Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
  • Doświadczony pełnomocnik w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
  • Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
  • Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

  X

  Mec. Joanna Kostrzewska
  radca prawny / prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
  • Doświadczony pełnomocnik w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
  • Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
  • Autorka licznych artykułów z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

  X

  Wojciech Gwóźdź
  konsultant / radca prawny

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
  • Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
  • Autor artykułów z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

  X

  Mateusz Karciarz
  starszy asystent / prawnik

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UAM
  • Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
  • Autor artykułów z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
  • Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

  PROF. KRYSTIAN ZIEMSKI
  radca prawny / założyciel Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

  WIĘCEJ +

  KATARZYNA DUDZIAK
  konsultant / radca prawny

  WIĘCEJ +

  MARTA KLIMEK
  starszy asystent / aplikant radcowski

  WIĘCEJ +

  X

  Prof. Krystian M. Ziemski
  radca prawny / założyciel Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

  • Doktor habilitowany nauk prawnych
  • Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Członek zespołu eksperckiego powołanego w 2012 roku przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego – współautor Raportu zespołu eksperckiego – Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym
  • Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym m.in.: Zasady ogólne prawa administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu 1989, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, 2005, Poznań
  • Ekspert ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, w tym Związku Miast Polskich
  • Doświadczony pełnomocnik w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych

  X

  Katarzyna Dudziak
  konsultant / radca prawny

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
  • Były urzędnik samorządowy pracujący m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
  • Doświadczony pełnomocnik w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
  • Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

  X

  Marta Klimek
  starszy asystent / aplikant radcowski

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aplikantka  radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
  • Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
  • Autorka artykułów z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

  MACIEJ KIEŁBUS
  partner / prawnik

  WIĘCEJ +

  AGATA LEGAT
  partner / radca prawny

  WIĘCEJ +

  JOANNA KOSTRZEWSKA
  konsultant / radca prawny

  WIĘCEJ +

  WOJCIECH GWÓŹDŹ
  konsultant / radca prawny

  WIĘCEJ +

  MATEUSZ KARCIARZ
  starszy asystent / prawnik

  WIĘCEJ +

  Nasze publikacje o nowelizacji KPA

  Więcej artykułów na www.PrawoDlaSamorzadu.pl

  Materiały do pobrania